classiera loader

دسته بندی های تبلیغات

در این بخش از دسته بندیهای میتوانید عنوان مورد نظر خود را انتخاب نموده و از محتوای آن استفاده نمایید

3,500 دنبال کنندگان

شما آماده دریافت پیام های خود هستید

در 118 گیلان شما میتوانید آگهی مکان شغلی خود را به رایگان درج نمایید و از بستر تبلیغات برای رشد و بیشتر مشاهده شدن شغل خود استفاده نمایید.

شروع کنید

مکانهای تبلیغاتی

بانک مشاغل گیلان (118 گیلان ) به شما یک بخش مکان تبلیغاتی میدهد که شما می توانید مکان مورد نظر خود را اضافه کنید. هیچ محدودیتی برای مکان وجود ندارد.

پلنی پیدا کنید که برای شما مناسب است

بخش تبلیغات که دارای دو نوع تبلیغات : شبکه ای و یکی دیگر با لیست است.

$

تجاری

برای روز فقط

 • ارسال آگهی های ویژه
 •   آگهی های ویژه در دسترس
 •   آگهی عادی در دسترس
 • برای    روز فقط
 • 100% امن!

$

ویژه

برای روز فقط

 • آگهی ویژه
 •   آگهی های ویژه در دسترس
 •   آگهی عادی در دسترس
 • برای    روز فقط
 • 100٪ امن!

$

استاندارد

برای روز فقط

 • ارسال آگهی های ویژه
 •   آگهی های ویژه در دسترس
 •   آگهی عادی در دسترس
 • برای    روز فقط
 • 100٪ امن!

0.00$

رایگان

برای زمان زندگی

 • ارسال آگهی های ویژه
 •   آگهی های ویژه در دسترس
 •   آگهی عادی در دسترس
 • برای زمان زندگی
 • 100% امن!

دیدن اعضای ویژه ما